Informacje

L.P.G. jest bezpiecznym gazem

Urządzenia i elementy gazowej instalacji zasilającej zanim zostaną zamontowane w samochodzie muszą przejść szereg bardzo skomplikowanych badań, których zasadniczym celem jest ustalenie czy ich eksploatacja zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo. Potwierdzenie tych badań w formie znaku homologacji międzynarodowej znajduje się na korpusie każdego urządzeń. Badaniom podlega również cała instalacja gazowa, której zasady montażu określa obowiązujące w naszym kraju Prawo Drogowe. Ponadto samochód wyposażony w instalacje gazową podlega corocznemu przeglądowi uprawnionej stacji kontroli pojazdów. Wszystkie te elementy oddziaływania prawnego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu wyjaśnienia zachowania się urządzeń i elementów instalacji zasilającej w przypadkach ekstremalnych np. kolizji drogowej dokonywano oceny skutków wypadków drogowych zwracając szczególną uwagę na aspekty bezpieczeństwa użytkownika pojazdu z silnikiem zasilanym paliwem gazowym. We wszystkich przypadkach staranność montażu i niezawodność instalacji gwarantowała użytkownikowi bezpieczeństwo i możliwość ponownego wykorzystania instalacji w naprawionym samochodzie.
Do paliwa L.P.G. dodawany jest środek nawaniający, który w razie rozszczelnienia układu L.P.G. oddziałowywuje na układ powonienia człowieka. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu. Dodatkowo na potrzeby Policji i Straży Pożarnej firma STAKO, znany producent zbiorników do magazynowania L.P.G. przeprowadziła również badania, w których celem była odpowiedz na pytanie, co się stanie, gdy zbiornik zostanie przestrzelony pociskiem o różnym kalibrze i pociskiem zapalającym. Wyniki te były zaskoczeniem dla wszystkich, ponieważ żaden z testowanych zbiorników wypełnionych L.P.G. nie zapalił się. Jest to chyba wystarczający przykład na to że L.P.G. jest bezpiecznym paliwem.Charakterystyka instalacji zasilania w L.P.G.

Montowanie w samochodach instalacji zasilającej L.P.G. uregulowane jest Zarządzeniami i Zezwoleniami Ministerstwa Transportu. Akty prawne określają te części instalacji, które muszą być poddane homologacji oraz zalecają osoby montażu wszystkich elementów instalacji. Instalacja L.P.G. składa się ze zbiornika zamocowanego na stałe, wyposażonego w wielozawór lub płytę armaturową, na której umieszczono szereg istotnych dla bezpieczeństwa urządzeń, zespół zaworów oraz wskaźnika poziomu paliwa. Paliwo jest pobierane ze zbiornika w stanie ciekłym a jego wypływ umożliwia istniejące w zbiorniku ciśnienie. Przed reduktorem znajduje się elektrozawór odcinający dopływ gazu, wewnątrz którego gaz jest filtrowany. Z elektrozaworu odcinającego L.P.G. przechodzi w stan gazu, pobierając ciepło od cieczy z obiegu silnika. Reduktor wstępnie redukuje ilość wypływającego gazu. Jest on wyposażony w urządzenie sterowania elektromagnetycznego (wzbogacasz) służący do rozruchu zimnego silnika. Z reduktora paliwo w stanie gazowym dopływa do elektronicznie sterowanego regulatora przepływu gazu zwanego attuatorem, który precyzyjnie reguluje ilość wypływającego gazu. Z attuatora gaz przedostaje się do mieszalnika, który połączony jest z reduktorem poprzez attuator przewodem z osłoną metaliczną. Spełniają samą funkcję jak gaźnik w przypadku zasilania paliwem płynnym, mieszając powietrze z L.P.G. L.P odpowiednich proporcjach. W układach gaźnikowych występuje jeszcze elektromagnetyczny zawór benzyny, lecz w układach wtryskowych taki zawór jest zbędny, gdyż dla przerwania zasilania benzynowego mają zastosowanie przekaźniki przerywające dopływ prądu do wtryskiwacza pompy elektrycznej. W układach wtryskowych zasilanie gazowe sterowane jest poprzez elektroniczną jednostkę sterującą.

Dodatkowe informacje
Rynek Auto-Gazu w Polsce

Nie dalej niż w 2004 roku Polska była liderem pod względem zużycia autogazu w Europie. Około 70% całkowitej sprzedaży LPG, czyli 1.440.000 z 2.100.000 ton stanowił autogaz. Był to poziom wyższy o 20% od poziomu zanotowanego w roku 2003. Dynamika wzrostu jest w Polsce najwyższa na całym świecie. Dotychczas żółtą koszulkę w tej dziedzinie woziły na plecach Włochy, jednakże gdy w 2004 roku liczba aut z instalacją LPG w Polsce sięgnęła prawie 1.500.000 (zanotowano 350.000 nowych użytkowników instalacji gazowych), wyszliśmy na prowadzenie. Wpływ na takie wyniki miała niewątpliwie prężnie rozwijająca się sieć dystrybucji zarówno paliwa LPG (obecnie ponad 6.000 stacji), jak i sieć warsztatów montujących instalacje gazowe (obecnie około 8.000 warsztatów). Średnio więc mniej więcej co 50 kilometrów znajduje się stacja z LPG. Ich zdecydowana większość nie jest częścią żadnej większej sieci dystrybucji paliw (udział takich gigantów jak Orlen, czy BP to jedynie 20% rynku).
Rynek Auto-Gazu w Unii
Gaz jest przede wszystkim popularny ze względu na swoją "niską" cenę oraz niskie zanieczyszczenie powietrza jego spalinami. Najdynamiczniej rozwija się rynek LPG oraz CNG. Znajduje on coraz większe uznanie w Czechach, na Węgrzech, w Turcji oraz poza Europą - w USA, w Rosji i Chinach. Korzyści ze stosowania gazu motywują również takie państwa jak Anglia i Niemcy do przestawiania się na napęd gazowy. Powoli znikają tam takie bariery wejścia LPG do powszechnego użytku, jak brak sieci stacji dystrybucyjnych. Dla przykładu na terenie Niemiec jest ich jedynie około 300.
Stosunek ceny LPG do ceny benzyny czy ropy jest podobny Polska- Unia i wynosi odpowiednio około 1/2 i 2/3.
Statystycznie co 10 auto jeżdżące po drogach zjednoczonej Europy jest zasilane paliwem gazowym. Prym dla przypomnienia wiedzie Polska ze swoimi zapewne niebawem dwoma milionami aut z zamontowaną instalacją gazową. Inne kraje na tym tle wypadają co najmniej przeciętnie - Francja: 220tys., Holandia: 700tys., Anglia: 50tys., Czechy: 100tys., Niemcy: 100tys., Portugalia: zaledwie 5tys.

Strona wykonana przez www.reklamapszczyna.pl ©